Hej!


 heter Julia Hellgren och jobbar som bildlärare på kulturskola och olika former av skapande skola. Jag är även illustratör och skriver och skapar för barn och unga.


Utbildning

Ämneslärarutbildning - Bild & Design

2017-2022: Konstfack


Grafisk form och kommunikation

2014-2016: Södra vätterbyggdens folkhögskola


Konst

2013-2014: Sörängens folkhögskola


Stipendium

Stiftelse Gudrun Åhlbergs minnesfond

2022, för "experimenterande verksamhet inom bild och form-ormådet samt utvecklande av studier inom bildpedagogik."